Knauf katalog

Sustavi za završnu obradu 06/2015 Proizvodi za završnu obradu spojeva i površina Jedinstvena Knauf kvaliteta za perfektnu završnu obradu Knauf d.o.o. Tvornica Knin Uzdolje polje 91 22300 Knin, Hrvatska T +385 (0)22 688 500 F +385 (0)22 688 540 E [email protected] www.knauf.hr Knauf d.o.o. Podružnica Zagreb Ulica grada Vukovara 21 10000 Zagreb, Hrvatska T +385 (0)1 3035 400 F +385 (0)1 3035 415 E [email protected] www.knauf.hr Knauf d.o.o. Sarajevo Kolodvorska 11a 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina T +387 (0)33 711 090 F +387 (0)33 664 368 E [email protected] www.knauf.ba Knauf d.o.o. Podgorica Vojvode Maša Đurovića 9, City Kvart 81000 Podgorica Crna Gora T +382 (0)20 513 114 F +382 (0)20 513 115 E [email protected] www.knauf.rs Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa. svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci te ih se, u slučaju većih odstupanja u praksi, ne može bez daljnjega primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, dotisak i foto-mehaničku reprodukciju (u cjelini ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o. SPAPLA.HR/KRO/HR/06.2015/FB-HR Knauf Safeboard Spachtel Knauf Tiefengrund Knauf Putzgrund Knauf Uni ott i Knauf Uni ott impregnirani Knauf Fugenfüller Leicht i bandažna traka Uvijek nanosite temeljni premaz Prije svakog nanosa boja i tapeta Knauf plo č e je potrebno premazati impregnacijskim temeljnim prema- zom. Pri tome treba obratiti pažnju na uskla đ enost temeljnog i završnog pre- maza, odnosno završne obloge. Kod radova prilikom postavljanja plo č ica obavezno je nanošenje Knauf teme- ljnog premaza “Knauf Tiefengrund”. Time se izjedna č ava upojnost enšrvaz alajiretam telg i anotrak obrade površina. Potrebno je teme- ljni premaz i materijal koji se nano- si me đ usobno uskladiti (po potrebi a č a đ ovziorp dok itižartop abert tejvas završnog premaza). Prije nanošenja boja ili tapeta u svakom slu č aju je potrebno temeljito sušenje materijala za obradu spojeva. Kod postavljanja tapeta se koriste isklju č ivo ljepila na bazi metil- celuloze. Nakon posta- vljanja tapeta izra đ enih od papira ili staklenih vlakana, odnosno žbuka č iji je temeljni sastav smola ili celuloza, potrebno je ubrzati sušenje dostatnim provjetravanjem prosto- ra. Prilikom nanosa tankih, odnosno dekorativnih žbuka, preporu č ujemo temeljni premaz za žbukane površi- ne “Knauf Putzgrund”. Knauf temeljni premaz za žbukane površine sprje č ava prekomjerno vlaženje gipskartonskih plo č a i izjedna č uje upojnost površine. Knauf Super Finish Knauf Fireboard Spachtel • Knauf Uniflott • Knauf Uniflott impregnirani Materijal za zapunjavanje i obradu spojeva gipsanih plo č a s visokim stupnjem zapunji- vanja spoja. Knauf Uniflott impregnirani je vlagootporan i zelene je boje, upotrebljava se za obradu spojeva impregniranih plo č a. • Knauf Fugenfüller Leicht Dokazani materijal za ru č nu obradu spo- jeva gipsanih plo č a s bandažnom trakom. • Knauf Safeboard-Spachtel Knauf Safeboard-Spachtel je gipsani mate- rijal, specijalno namjenjen ru č noj obradi i zagla đ ivanju spojeva gipsanih Safeborad plo č a za zaštitu od zra č enja bez bandaž- nih traka, za stvaranje potpune zaštite od zra č enja. • Knauf Fireboard Za obradu spojeva i za površinsko zagla- đ ivanje Knauf Fireboard plo č a. Obrada i zagla đ ivanje spojeva plo č a s bandažnom trakom iz staklenih vlakana. • Knauf Tiefengrund Fina vodena disperzija. Veže sitnu površin- sku prašinu i izjedna č ava upojnost podloge. Za obradu površine prije nanošenja završ- nog zidnog premaza, prije lijepljenja tapeta ili postavljanja kerami č kih plo č ica. • Knauf Putzgrund Bijelo pigmentirana sintetska disperzi- ja pomiješana sa kvarcnim pijeskom, za obradu površine prije nanošenja akusti č ne žbuke ili Knauf K1 Füll- und Glättspachtel. • K1 Füll- und Glättspachtel Gipsani gletmaterijal sa sinteti č kim primje- sama za izradu visokokvalitetnih površina. Namijenjen za sve uobi č ajene podloge na unutarnjim površinama, za nanošenje sloje- va debljine od 0 do 40 mm, te za završno zagla đ ivanje prema stupnju kvalitete Q4. • Knauf Super Finish Knauf Super Finish je tvorni č ki pripremlje- na smjesa za obradu spojeva i završno zagla đ ivanje površina. Materijal je izra đ en na bazi kalcita uz dodatke punila, aditiva, veziva i posebnih dodataka. • Knauf Finitura Tvorni č ki pripremljena smjesa na bazi vini- la, posebno razvijene formule i fine krema- ste strukture. Namijenjena je za završni sloj nakon Super Finisha za najviše zahtjeve za obradom površina. Knauf K1 Füll- und Glättspachtel Knauf Finitura Ergonomski alat za lakši rad: Gleter-leptir za Knauf gotove glet-mase

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=