Končar katalog

SUŠIONICI ZRAKA DEHUMIDIFIERS Sušionici zraka su naprave koje služe za sušenje vlaž- nog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i dru - gih uređaja gdje je potrebno spriječiti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa specijalnom higroskopskom soli ( Silica - gel ) koja prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu i mijenja boju ( od plave u ružičastu ). Kad sol potpuno promijeni boju potrebno ju je promijeniti ili osušiti. Na dnu sušionika nalazi se posuda sa transformator - skim uljem koje sprečava ulazak vlažnog zraka u transformator dok nije u pogonu. Sušionik zraka može se koristiti za unutarnju i vanjsku montažu i montažu u tropskim uvjetima. Plastični dijelovi izrađeni su od UV stabiliziranog ter - termoplasta ( PC ), a metalni dijelovi od aluminijske legure sa zaštitnim slojem. Sušionik se koristi za transformatore (ili druge aparate) sa max. 1000 kg ulja. Masa Silica - gela iznosi 0,30 kg. Dehumidifiers are devices made for air dehydration and are intended for use with transformers and other devi- ces where the presence of humid air should be prevented. Dehumidifier is filled with special hygro - salt ( Silica - gel ) which during the air circulation through dehumi - difier takes moisture onto itself and changes colour ( blue to pink ). When Silica - gel completely changes its colour it should be dried up or changed. On the bottom dehumidifier is a transformer oil holder which prevents moist air to enter into the transformer while it is not working. Dehumidifier can be used for internal and external mounting and mounting in tropical conditions. Plastic parts are made of UV stabilised thermoplastic ( PC ), and metal parts are made of aluminium alloy with protective coating. Dehumidifier is intended for use with transformers ( or other devices ) with max. 1000 kg of oil. The weight of Silica - gel is 0,30 kg. Tip / Type SZ 0,5 - 3/4 656917 0,65 SZ 0,5 656921 0,54 Br. dijela / Art. No. Masa (kg) / Weight (kg) Mjerna skica / Dimension drawing 20 194 f 8  5 A 70 98 M 6 Pogled A View A 190  98 R 3/4 - NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDAČI d.o.o. Borongajska cesta 81b HR - 10002 Zagreb, Croatia p.p. 209 E-mail : E-mail : www.koncar-nsp.hr [email protected] [email protected] Tel : Tel : +385 (0)1 2369 288 , 2369 289 +385 (0)1 2369 245 , 2369 291 Fax : Fax : +385 (0)1 2305 606 +385 (0)1 2318 918

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=