Knauf katalog

W11.hr Knauf pregradni zidovi Obrada spojeva i završna obrada Knauf Super Finish: pastozni materijal pripremljen za primjenu za završnu obradu u području spojeva i za cijelu površinu, za kvalitetu površine K3. Knauf Grunband K1: za završnu obradu u području spojeva i za cijelu površinu, za završnu kvalitetu površine K3 i K4. Preporuka: čelne i rezane spojeve gipsanih ploča vidljivih slojeva obloge obraditi s papirnatom bandažnom trakom, neovisno o vrsti korištenog materijala za obradu spojeva. Sve vidljive glave vijaka treba zagladiti. Kod višeslojne obloge spojeve prvoga sloja ploča treba samo popuniti, a spojeve drugoga odn. trećega sloja završno obraditi. Obrada se provodi prema navodima u tehničkim uputama navedenih materijala za obradu spojeva i površina. Prije premazivanja ili nanošenja završne obloge (tapete) Knauf ploče treba premazati impregnaci- jskim temeljnim premazom. Pri tome treba voditi računa o usklađenosti temeljnog i završnog premaza odn. završne obloge, te se treba ravnati prema uputama pojedinih proizvođača materijala za premazivanje. Površine od gipsanih ploča koje su duže vrijeme bile izložene svjetlu i nakon premazivanja mogu požutjeti, stoga se preporuča probni premaz preko više ploča i preko zaglađenih spojeva. Pojava opisane pigmentacije može se jedino spriječiti nanošenjem posebnih zaštitnih temeljnih premaza za gipsane ploče. profila od maksimalno 417 mm. Prije lijepljenja potreban je impregnacijski premaz Knauf Tiefengrund odnosno u područjima prskanja brtveni kaučuk premaz Knauf Flachendicht s pripadajućom brtvenom trakom za unutarnje kutove Knauf Flächendichtband. epoksidne boje (EP) se koriste prema području primjene ovisno o zahtjevima.* • Tapete Papirnate, tekstilne i sintetske tapete. Dozvoljena je uporaba ljepila iz metilne celuloze. Nakon lijepljenja papirnatih tapeta i tapeta iz staklenih vlakana prostorije treba temeljito provjetravati i osigurati dostatnu ventiliranost. • Žbuke Knauf strukturne žbuke kao npr. žbuke iz umjetnih smola, tankoslojne žbuke, gletmaterijal koji se nanosi po čitavoj površini Knauf Super Finish ili Grünband K1, mineralne žbuke. Nakon nanošenja celuloznih žbuka i žbuka iz umjetnih smola prostorije treba temeljito provjetravati i osigurati dostatnu ventiliranost. Prije nanošenja žbuka voditi računa o odgovarajućem pretpremazu za površinu gipsanih ploča. Alkalni premazi poput vapnenih boja, vodenog stakla i silikatnih premaza nisu podobni za nanošenje na gipsane ploče. Određene disperzijske silikatne boje mogu se primijeniti jedino uz odgovarajuću preporuku proizvođača boja, te uz strogo pridržavanje njihovih uputa za primjenu. • Premazi Vodopostojane plastično-disperzijske boje, višebojni premazi, uljne boje, boje na bazi alkidnih smola i polimernih smola, poliuretanski lakovi (PUR), • Keramičke obloge Keramičke pločice se pri razmaku okomitih CW profila od 625 mm lijepe na dvostruku oblogu (2×12,5 mm) od gipsanih ploča Ili Iznimno na jednostruku oblogu uz umanjen razmak okomitih CW zaglađivanje gipsanih ploča izvodi se prema definiranim stupnjevima kvalitete K1 do K4 s odgovarajućim materijalima za obradu spojeva i zaglađivanje površina Knauf Fugenfüller: za ručnu obradu spojeva uz korištenje bandažne trake, za kvalitetu obrade K2. Knauf Uniflott / Uniflott impregnirani: za ručnu obradu spojeva bandažna traka se koristi prema potrebi, za kvalitetu obrade K2. Knauf Trias: za ručnu obradu spojeva papirnata bandažna traka se koristi prema potrebi, za kvalitetu obrade K2. Zaglađivanje odnosno obrada spojeva gipsanih ploča slijedi nakon što je isključena mogućnost većih promjena duljine i širine ploča uslijed promjene temperature ili vlage u prostoru.. Za vrijeme obrade spojeva ili obrade površine, temperatura u prostoru ne smije biti niža od ca. +10°C Kada je predviđeno nanošenje asfaltnog, cementnog ili tekućeg anhidritnog estriha, gipsane ploče se obrađuju tek nakon polaganja estriha. Voditi računa o pravilima struke i pravilnicima o minimalnim uvjetima na gradilištu Temperatura obrade Materijali za zaglađivanje površina Kvaliteta obrade površine Završna obrada / premazi i obloge Materijali za obradu spojeva Prethodna obrada Završne obloge Nije pogodno za gipsane ploče Napomena Konstrukcija, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa W11.HR/KRO/HR/05.2020/PX-HR Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcija, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi se ne može bez daljnjeg primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve tehničke izmjene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o. Obrada spojeva ploča i površine

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=