Adut katalog

ADUT maj 2022 14 OGREVANJE / DIMNIKI Ko postavljamo nov dimnik pri novogradnji, lahko to prilo`nost vsekakor izkoristimo za postavitev dimnika, ki bo dosegal/presegal vse standarde, zato je pametno, da se gradnje lotimo skrbno in pozorno. Obstaja ve~ vrst dimnikov, najbolj popularni oz. najpogosteje uporabljeni pri domovanjih so Inox dimniki, za ostale objekte pa se ponavadi uporablja aluminij-flexi ali pa plasti~ne dimnike. Inox dimniki se uporabljajo pri novogradnjah in sanacijah, saj je monta`a precej preprosta. Zahteva zgolj postavitev jeklene dimne tuljave, ki je lahko samostoje~a ali pa se v primeru sanacije zgolj vstavi v obstoje~i po{kodovani dimnik. Posamezne segmente dimnika tako zgolj sestavljamo brez varjenja in ostalih postopkov. Zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo in pripravljenost na vsa mo`na moderna Vir: DIMONT storitveni in`eniring d.o.o. Vir: EMBIS DIMNIKI, Emil Me{i~ s.p. goriva, hkrati pa ponujajo izjemno odpornost na visoke temperature in vremenske razmere. So iz nerjave~e plo~evine, ki je odporna na agresivne kisline, ki nastanejo kot posledica kondenzacije dimnih plinov. To Inox cev nato dodatno zavarujemo z izolacijskimi materiali (npr. steklena volna, kamena volna) in tako dobimo odli~no delujo~ izdelek. Na{ dimnik je tako neprepusten za vodo in pline, hkrati pa se zaradi majhne te`e zelo hitro segreje na delovno temperaturo. Vse skupaj sestavlja izjemno ekonomi~no re{itev za vsak dom, saj poskrbi za optimizacijo ogrevanja objekta. Ker je monta`a oz. sanacija postopek, ki terja dolo~eno mero znanja in izku{enj, je pametno, da to prepustimo usposobljenim mojstrom. Na Adut.si lahko najdete izbrano selekcijo strokovnjakov, ki vam bodo celotno zadevo izvedli hitro in brez zapletov. Ker je dimnik tako pomemben del vsakega domovanja, je pomembno, da je vse izvedeno brez napak, saj le tako ne ogro`ate svojega zdravja. Uredni{tvo Adut-a Vir: www.adut.si

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=