Adut katalog

ADUT maj 2022 32 Lanski prodajni hit Pomlad je tu in ~as, ko se pri~nejo redna opravila na vrtu. Vsekakor moramo imeti tudi pravo vrtno orodje. Prva opravila v spomladanskih mesecih, ko je seveda lepo vreme, je prav gotovo skrb za va{ vrt, kjer sadite razli~ne vrtnine in zelenjavo... Da pa bo va{ vrt pripravljen na sajenje, ga je smiselno prezra~it in pre{tihati. Obi~ajno smo to po~eli z lopatami razli~nih oblik in velikosti... [tihanje z lopato je predvsem bolj zamudno, sploh pri malo ve~jih vrtovih lahko tudi naporno in mu~no za va{o hrbtenico. Imamo re{itev Kupite DOBRO VILO in zelo si boste olaj{ali to vrtno opravilo. Z DOBRO VILO obenem {tihamo, rahljamo in prezra~ujemo zemljo. Omogo~a vam lahko obdelovanje zemlje na BIO na~in. Z njo je {tihanje enostavno in predvsem ne naporno. Zemljo boste enostavno in hitro zrahljali z manj vlo`enega ~asa in truda z samo 10% va{e energije v primerjavi z klasi~no LOPATO in hrbtenica vam bo hvale`na. PRODAJA: Bojan Pavli~ s.p., Ulica Franca Nebca 1, Ljubljana Naro~ilo mo`no na e-mail: [email protected], ali pokli~ite na gsm 041 673 136 ali opravite nakup v ADUT spletni trgovini www.trgovina.adut.si. IN NE POZABITE: KDOR JO SPROBA, NE GRE VE^ NA LOPATO. DOBRA VILA - JO @E IMATE? LAST MINUT PONUDBA VRT IN OKOLICA / RASTLINJAKI, UREJANJE VRTOV, TALNE OBLOGE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=