Tuš katalog

Mojih 10 POLTRDI SIRI V REZINAH c več okusov c 150 g POLTRDI SIRI c več okusov c 300 in 550 g SENENI SIR c 280 g Osnova za Seneni sir ZELENE DOLINE je senenomleko. In kaj je seneno mleko? Je najbolj tradicionalna oblika pridelave mleka. Krave pomlad, poletje in jesen preživijo na lokalnih pašnikih. Pozimi pa uživajo predvsem seno in za dodatek prejmejo izbrana žita. POLTRDI SIRI IN KONZERVANSOV VSI PAKIRANI SIRI MLEKARNE CELEIA -20 % ZAKTIVACIJO KUPONA vse do 30. 6. 2022 VSI PAKIRANI SIRI MLEKARNE CELEIA • veË vrst • razliËne gramature S tem kuponom velja 20 % popust na redno ceno do 30. 6. 2022. -20 % Mojih 10 Kuponi veljajo samo v trgovinah in franπizah Tuπ od 6. 5. do 30. 6. 2022. Ponudba velja do odprodaje zalog. 2 Aktivacija izdelkov je hitra in preprosta: s klikom na spletni strani www.tus.si, v mobilni aplikaciji Tuπ ali pri blagajni trgovin ali franπiz Tuπ pred zaËetkom nakupa predloæite svojo Tuπ klub kartico in blagajniËarko opozorite, kateri izdelek æelite aktivirati. Kupone iz kataloga lahko tudi enostavno izreæete in jih pred nakupom predloæite pri blagajni. Æelenih izdelkov vam ni treba aktivirati naenkrat. Ko pa jih aktivirate, jih kasneje ni mogoËe zamenjati ali izbrisati. »e niste prepriËani, katere izdelke ste æe aktivirali, lahko kadarkoli preverite na spletni strani v svojem uporabniπkem profilu, v mobilni aplikaciji Tuπ ali pri blagajni trgovin Tuπ. Imate vpraπanja? PokliËite na brezplaËno telefonsko πtevilko 080 13 10. Veseli bomo vaπega klica! »lani Tuπ kluba, izberite 10 izdelkov priznanih blagovnih znamk, jih aktivirajte in vse do 30. 6. 2022 v trgovinah in franπizah Tuπ kupujte ceneje. Aktivirajte 10 najljubπih izdelkov in si prisluæite aktivacijo dodatnega 11. "joker" izdelka. 10x =

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=