Bider katalog - page 1

SEKALNIKI LESA
ZA PRIDOBIVANJE LESNE BIOMASE
I
I
I
ES 15
Elektromotorni sekalniki so namenjeni za postavitve v
mizarske delavnice ali na žage za sprotno
odstranjevanje lesnih odpadkov, ki nastajajo pri
predelavi lesa. Kapaciteta je odvisna od izvedbe in
moči motorja.
ES 30
SL 60 je sekalnik z odprtino
60×45 cmprigrajen na kamijon.
Šentrupert
Ljubljana
Celje
Maribor
Mozirje
Kamnik
G.Grad
Logarska Dolina
Rečica ob Savinji
BIDER
Namenjeni so za sekanje vseh vrst lesa vključno z vejami in listjem.
Sekalniki so razdeljeni v tri večje skupine in sicer manjši do
premera 20 cm, srednji do premera 30 cm in večji do premera 45-
50 cm. Patentiran sekalni boben ima inovativno porazdelitev
(običajno osem) nožev, ki zaradi svoje postavitve porabijo manj
energije kot drugi sekalniki podobnih velikosti. Posledično je manj
obremenjen celoten sklop sekalnika, ki pa je grajen z robustno
konstrukcijo. Sekalniki imajo prigrajene pneomatske turbine, ki
preko nastavljivih izmetnih cevi usmerjajo sekance na željena
mesta.
TS 45
SL 60
TS 45 je traktorski sekalnik na lastnem
podvozju s prigrajenim nakladalnikom
lesa. Delovna odprtina 45×45 cm. Pogon
jemogoč s traktorji od 100 KMnaprej.
TS 20
TS 20 je manjša in cenejša
i zvedba t rak torskega
sekalnika, ki je namenjen
za domačo p r i p r avo
sekancev za kurjenje ali za
uni čevanje embalaže
zmanjševanje volumna
grmov j u. . . Za pogon
zadostuje že 40 KM.
TS 30
TS 30 je traktorski
sekalnik z odprtino
30×30 cm ali 45×30
c m . J e n o š e n
traktorski priključek
s p r i k l opom za
dvoosno prikolico.
Njegova kapaciteta
3
presega 10-15 m
nasutih sekancev
na uro. Potrebna moč
traktorja 60-80 KMali več.
TS 30
TS 30
TS 45