Končar katalog

E LEKTROMEHANIýKI POKRETAýI Direktni pokreta þi u plastiþ nim kuüištima sa ili bez toplinskog preopteretnog releja Izvedbe s tipkalima RESET ili START/STOP Plastiþna kuüišta za pokreta þe sklopljene od strane kupca Kombinacije za reverziranje i preklapanje Pokreta þi zvijezda-trokut otvorene izvedbe i u plastiþ nom ku üištu . POGL. - STR. U kuüištu s toplinskim preopteretnim relejem ................................................................................................ 4 - 2 U kuüištu beztoplinskog preopteretnog releja .............................................................................................. 4 - 3 Kombinacije Direktni pokretaþi - Bez reverziranja Kombinacije za reverziranje S minijaturnim sklopnicima tipa BG .......................................................................................................... 4 - 5 Sa sklopnicima tipa BF .............................................................................................................................. 4 - 5 Kombinacije za preklapanje S minijaturnim sklopnicima tipa BG ........................................................................................................... 4 - 5 Pokretaþi zvijezda trokut Otvorene izvedbe ................................................................................................................................................... 4 - 6 U kuüištu....................................................................................................................................................... 4 - 7 Plastiþna kuüišta za pokreta þe .................................................................................................................... 4 - 7 Prazna plastiþna kuüišta Kuüišta .................................................................................................................................................... 4 - 8 Pribor i rezervni dijelovi ............................................................................................................................ 4 - 8 Dimenzije 4 - 16 ................................................................ .......................................... ............................. Sheme spajanja 4 - 20 .............................................. .......................................................... ................... Kombinacije ................................................................................................................................................. 4 - 9 ................................................................................................................................................. 4 - 10

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=