Končar katalog

Elektromehani þ ki pokreta þ i Direktni pokreta þ i Bez reverziranja Komponente Kuüište Sklopnik Toplinski Blok relej pomo ünih ( ื 440V) IEC U ku ü ištu s toplinskim preopteretnim relejem oznaka po pak . Narudžbena Tehni þke Kol. Masa karakteristike podeš. Podr. releja pokreta þa kontakata [A] [A] [kW] kom.[kg] Narudžbenuoznaku jepotrebnodopunitis vrijednošüu napona svitka (za50/60Hz)ili vrijednoš üu napona svitka i 60 (za 60Hz). Standardni naponi su: -- AC 50/60Hz 024 / 048 / 110 / 230 / 400V - AC 60Hz 024 60 / 048 60 / 120 60 / 220 60 / 230 60 / 460 60 / 575 60 (V). Primjer: M0 R009 12 024 1 za direktnipokretaþ u kuüištu M0 s tipkalom Reset, sklopnikom 9A/AC3 sa svitkom 24VAC 50/60Hz i toplinskim preopteretnim relejem 0.6-1A. M0 P009 12 024 60 1 za direktni pokretaþ u kuüištu M0 s tipkalima Start i Stop/Reset, sklopnikom 9A /AC3 sa svitkom 24VAC 60Hz i toplinskim preopteretnim relejem 0.6-1A. Osigura þi za zaštitu montiraju se zasebno odstrane korisnika. 1 2 Pogonske karakteristike Norme i certifikati Za detalje vidi stranicu 4-3. Specijalne izvedbe M3... Za detalje vidi stranicu 4-3. Dimenzije stranice 4-16 i 17 Sheme spajanja stranica 4-20 Kombinacije stranice 4-10 do 15 Pokreta þi s tipkalima Start i Stop/Reset Pokreta þi s tipkalom Reset 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=