Alpac katalog - page 2

Alpac: sodobnaobdelavaokenskeodprtine
Izjemnopreprostavgradnja
Ževe
č
kot30 letAlpaczdružujeprojektante, gradbenike in
monterje stavbnega pohištva pri iskanju najbolj naprednih
rešitev za prepre
č
evanje toplotnih mostov pri okenskih
odprtinah. Dabi bil vedno skladen z najstrožjimi predpisi o
toplotni in zvo
č
ni izolaciji objektov, Alpac vsako leto veliko
investira v raziskave in razvoj najmodernejše tehnologije.
Zahvaljujo
č
tesnemusodelovanjuzakreditiranimi inštituti in
certifikacijskimiorganiv Italiji lahkoAlpacponudiproizvode,
ki izpolnjujejovsepotrebe inzahteve trga.
Alpactrdnoverjamevfilozofijovar
č
evanjazenergijo,zatov
svoji AlpacAcademy rednoorganizira strokovnedelavnice
na temo izvedbe toplotne in zvo
č
ne izolacije objektov,
na katerih se sre
č
ujejo arhitekti, gradbinci in monterji
stavbnegapohištva.
Partnerji
PRESYSTEM
®
"FixSeries"
PRESYSTEM
®
za rolete
Neobdelanaokenskaodprtina
SestavljanjePRESYSTEM
®
na licu
mestasstraniusposobljenihmonterjev
Zatesnitev s poliuretansko peno
inmalto
Enostavnapritrditev ter visoka
stopnja trdnosti in stabilnosti
Rezultat: PRESYSTEM
®
jevgrajenv
nekajminutah
Hitravgradnjavokenskoodprtino
PRESYSTEM
®
za žaluzije
PRESYSTEM
®
zapolkna
Rolete
Škatle za rolete
Motorji za krmiljenje rolet
Alpacponudba
PRESYSTEM
®
oddrugih rešitev izstopassvojovsestranskostjo
in hitrostjo - le nekaj minut je potrebnih za izvedbo vseh
korakovvgradnje.
"FixSeries"predstavljavrhunectehnološkegarazvojaAlpaca.
Združuje know-how pridobljen v preteklih letih zahvaljujo
č
kombinaciji vztrajnega dela na terenu in fleksibilnosti, ki ju
Alpac dnevno uporablja pri sledenju sprememb na trgu in
zadovoljevanjupotreb kupcev.
Alpac lahko na gradbiš
č
e dostavi v celoti sestavljen "Fix
Series" izolacijski sistem, ki je pripravljen za vgradnjo v
okensko odprtino. Elemente pa lahko na licu mesta vgradi
tudi kupec sam.
1 2
Powered by FlippingBook